MLD Montage Logistik Dienstleistungen GmbH

Zastoupená jednateli Josef Wiesent a Alfred Wollitzer

Raiffeisenstraße 4
92726 Waidhaus
Německo

Telefon: +49 9652 / 81479–0
E-Mail: info@mld-montage.de
Internet: www.mld-montage.de

Zápis do rejstříku: Zápis do obchodního rejstříku
Rejstříkový soud: Weiden i.d.Opf. místní soud, rejstříkové číslo HRB 3741

Identifikační číslo pro daň z prodeje: DE814436408

Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 RStV: Josef Wiesent (adresa jako výše)

Design webových stránek, fotografie a texty

zweckdesign reklamní agentura | fotografie | videoprodukce
Sebastianstraße 14
D-92224 Amberg

Právní

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však zaručit správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s § 7 odst. 1. TMG odpovídá za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním porušení. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním porušení.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není rozumná bez konkrétních indicií porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. K reprodukci, úpravám, šíření a jakémukoli využití nad rámec autorského zákona je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah této stránky nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

Ochrana údajů
Používání našich webových stránek je obecně možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak pokud možno vždy dobrovolně. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisku třetími stranami za účelem zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, je tímto výslovně zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádané pošty.

Zdroj: Disclaimer and imprint generated by eRecht24.de (lawyer Sören Siebert)